Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 25 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 19:33 08/09/2019  

THỜI KHÓA BIỂU
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1/1 NĂM HỌC 2018-2019

(Áp dụng từ ngày: 20/ 8/ 2018)

 

Buổi  Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S 1 Chào cờ Luyện Thủ công Toán Tiếng Việt  
Á 2 Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  
N 3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Luyện  
G 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Luyện viết SHL  
C 1 Nhạc Anh văn CHCM A Văn Nhạc  
H 2 Mỹ thuật Anh văn   Đạo đức Mỹ thuật  
I 3 Thể dục KCS   Luyện Luyện  
4 TN&XH Luyện TV   HĐNG A Văn  
U              

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1/2 NĂM HỌC 2018-2019

(Áp dụng từ ngày: 20/ 8/ 2018)

 

Buổi  Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
S 1 Chào cờ Toán Luyện toán Tiếng Việt Tiếng Việt  
Á 2 Toán Luyện Thủ công Tiếng Việt Tiếng Việt  
N 3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức Toán  
G 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán SHL  
C 1 Mỹ thuật KCS CHCM Luyện viết Mỹ thuật  
H 2 Nhạc Luyện TV   A Văn Nhạc   
I 3 T Dục Anh văn   HĐNG A Văn  
4 TN&XH Anh văn   Luyện Luyện  
U              

Số lượt xem : 113

Các tin khác