Thứ Hai, 19/10/2020

Buổi sáng

- HS nghỉ.

- CBGVNV trực lụt (Theo bảng phân công).

- Cô Oanh, cô Ni Na nhận áo quần cho HS tại Thị Trấn Phú Lộc.

Buổi chiều

- HS nghỉ.

- 14h: GV lau dọn tại phòng học.

- 14h: Họp chuyên môn cụm: Cô Hồ.

- 16h: Nhận 70 suất quà Phòng GD cho HS tại nhà văn hóa xã Lộc Trì: Cô Chi, cô Oanh (đưa danh sách theo), cô Ni Na, thầy Anh, thầy Phước. (Lưu ý: Nếu nước lụt còn nhiều thì gửi quà tại nhà cô Ni Na).