Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Lương Thị Vĩnh Hồ
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  
Điện thoại:  
Địa chỉ:  Lộc Trì,Phú Lộc

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 596

Các tin khác